Company

Achievements

diamenty forbes serwistal

2018

DIAMANT AWARD of the monthly FORBES

cert 2015

2016

EN ISO 9001:2015 Quality Management Certificate

Dowload pdf


Serwistal tytuł gazela biznesu 2012

2012

GAZELA BIZNESU AWARDSERWISTAL 2007, 2009, 2011, 2012 Wyróżnienie Certyfikatem Perły Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże

2007, 2009, 2010, 2011, 2012

Distinction by Certificate of The Polish Economy Pearl in the Big Pearls category.


SERWISTAL 2012 Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy

2012

Certificate of a Responsible Entrepreneur.


SERWISTAL - Z firmą ekocylk wydobywamy zieleń z odpadów

Together with EKOCYNK company we collect greenery from the scrap.


SERWISTAL nagroda ełckiego bociana za dynamiczny rozwój i wspieranie przedsiębiorczości w powiecie ełckim

2012

 Award of the EŁK STORK  for dynamic development and support of entrepreneurship in the Ełk community.


SERWISTAL 2011 Tytuł: Pracodawca-Menadżer-Człowiek przyznany przez Wojewodę warmińsko-mazurskiego

2011

Title: Employer-Manager-Human Being   awarded by the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Governor


SERWISTAL 2011 Wyróżnienie z okazji 15-lecia działalności Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2011

Distinction on the 15-years of operation of Suwałki Special Economic Zone


SERWISTAL 2011 Przyznanie Nagrody Białej Lilii w kategorii Przedsiębiorca Roku 2011

2011

White Lily Award in the category of the Entrepreneur of 2011 year.


serwistal nagroda09

2007, 2008, 2010

ACANTHUS AUREUS Award at ITM Exhibition


SERWISTAL 2009 Srebrny Wilk PUDS

2009

PUDS  Silver Wolf


SERWISTAL 2009 Tytuł Firmy roku 2009 w rankingu Gazety Współczesnej TOP BIZNES

2009

TOP BUSINESS Title in Gazeta Współczesna ranking.


SERWISTAL 2007, 2012 Przyznanie tytułu Gazela Biznesu

2007

Gazela Biznesu Award


SERWISTAL 2007 Nominacja w plebiscycie na najlepsze firmy w regionie Filary Polskiej Gospodarki

2007

Plebiscite nomination to the best firms of the region – pillars of economy.


 

CO-FINANCING

logo UE

Co-financing from the European Union

pobierz pdf