Kontakt

SERWISTAL Sp. z o.o.

siedziba główna w Ełku

ul. Dojazdowa 2A, 19-300 Ełk
 
tel. 87 620 93 00
fax 87 629 14 00
 
e-mail: serwistal@serwistal.pl
 
NIP: 848-16-39-865
REGON: 511322350
 
Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Numer rejestru KRS: 0000145082
 
Kapitał zakładowy spółki: 3.750.000 zł. wpłacony w całości

 

tel. +48 87 629 14 58
fax 87 620 93 29
e-mail: handel@serwistal.pl

 

tel. +48 87 629 14 51 eng
tel. +48 87 620 97 58 ru
fax +48 87 620 93 29
e-mail: eksport@serwistal.pl

 

tel. 87 629 14 54
fax 87 629 14 00
e-mail: supply@serwistal.pl

 

tel. 87 629 14 32
kom. 504 106 985
fax 87 629 14 00
e-mail: obslugaklienta@serwistal.pl

 

tel. 87 629 14 50
kom. 500 043 101
fax 87 629 14 00
e-mail: marketing@serwistal.pl

 

tel. 87 629 14 11
kom. 501 598 783
fax 87 629 14 00
e-mail: produkcja@serwistal.pl

 

tel. 87 629 14 41
kom. 721 002 041
fax 87 629 14 00
e-mail: transport@serwistal.pl

 

tel. 87 620 93 41
kom. 501 361 131
fax 87 629 14 00
e-mail: technolog@serwistal.pl

 

tel. 87 629 14 26
kom. 502 524 936
fax 87 620 11 54
e-mail: finanse@serwistal.pl

 

tel. 87 629 14 43
kom. 502 180 743
fax 87 629 14 00
e-mail: praca@serwistal.pl

 

tel. 87 629 14 99
fax 87 629 14 00
e-mail: it@serwistal.pl

 

ul.Wojska Polskiego 72
kom. 798 024 188
e-mail: augustow@serwistal.pl