Wydarzenia

Starsze wydarzenia

 
12.2017

PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI

Spółka SERWISTAL została wyróżniona certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw i otrzymała tytuł: PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI w kategorii PERŁY DUŻE za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

Czytaj więcej...

 
 
12.2017

SZLACHETNA PACZKA SERWISTAL

Firma SERWISTAL została darczyńcą w akcji SZLACHETNA PACZKA , objęliśmy opieką 10 rodzin z Ełku. Przyłączenie się do ogólnopolskiej szlachetnej akcji było dla nas bardzo naturalne. W działania na rzecz rodzin potrzebujących mocno zaangażowali się również pracownicy, którzy okazali przyjazną dłoń i siłę serca w przygotowaniach SZLACHETNEJ PACZKI.

 
 
 
12.2017

INWESTOR SPOŁECZNY EŁKU

Firma SERWISTAL została pierwszym i jedynym w Ełku INWESTOREM SPOŁECZNYM  „SZLACHETNEJ PACZKI”. Jesteśmy dumni z możliwości lokalnego współtworzenia ogólnopolskiego projektu SZLACHETNA PACZKA.

Czytaj więcej...

 
 
 
07.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/PV/2017

Dotyczy projektu pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Serwistal o mocy 0,999 MWp. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  Prosimy o składnie ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Czytaj więcej...

 
 
 
04.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego nieocenionego kolegi, przyjaciela Śp. Łukasza Arciszewskiego Specjalisty ds. administracyjnych

Czytaj więcej...